Výchovný projekt UČENIE JE ZÁBAVA 2023/2024

Cieľom projektu je zábavným spôsobom deťom poskytnúť zážitok,
vďaka ktorému si vytvoria k danej problematike pozitívny vzťah.
Vďaka roztomilým maskotom a interaktívnym prístupom sa deti naučia
základné informácie k dôležitým témam.
Podmienkou zapojenia do projektu je absolvovať 3 výchovné predstavenia
podľa vlastného výberu v školskom roku 2023/2024.
Na konci školského roku vyžrebujeme jedného z účastníkov, ktorý získa
štvrté predstavenie ZDARMA podľa vlastného výberu v hodnote 250 eur.

  • HRAJ KAMARÁT HRAJ – hudobná výchova
  • CESTUJ S NAMI – dopravná výchova
  • ZACHRÁŇME ZEMEGUĽU – ekológia
  • ŽIME HRAVO ZDRAVO – zdravý životný štýl, vitamíny
  • ČARO ROČNÝCH OBDOBÍ – farby, ročné obdobia
  • CVIČME V RYTME – pohyb a tanec do rytmu
  • SPOZNAJ SVOJE TELO – hygiena

Možnosť spolupráce platí nie len pre materské školy, 1 ročník základných škôl, ale aj pre obce a mestá.

Viac informácií
Koordinátor projektu – Zdenka White – 0904201821