HUDOBNÉ

ZÁBAVNÉ

INTERAKTÍVNE

VÝCHOVNÉ PREDSTAVENIA a DIVADIELKA pri rôznych príležitostiach ako sú oslavy, karneval, deň deti či matiek a otcov, dni obce, vinobrania ale i festivaly a podujatia na ZÁKLADNÝCH a MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. Zamerané na edukačné témy ako Ekológia, Dopravné predpisy, Zdravý životný štýl, Medziľudské vzťahy, Hudobná výchova a mnoho ďalších. Možnosť úhrady kultúrnymi poukazmi.

FORMOU ANIMÁCIE s veľkými maskotmi

FORMOU DIVADIELKA s maňuškami

ĎAKUJEME

Veľmi si vážime Vašu dôveru, ktorú nám prejavujete využívaním našich výchovných predstavení. Veríme, že vždy naplníme Vaše očakávania a prispejeme k pozitívnemu formovaniu detí už v rannom veku. Radi by sme sa zároveň poďakovali všetkým pedagógom za spätnú väzbu, pretože Váš názor je pre nás dôležitý a pomáha nám vylepšovať naše programy..